2181.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Mokyklos direktorius uždirba 1400 Eur per mėnesį, 5 mokytojai uždirba po 900 Eur per mėnesį, direktoriaus dvi pavaduotojos uždirba po 1010 Eur kiekviena, o sargas - 270 Eur. Apskaičiuokite visų atlyginimų medianą ir aritmetinį vidurkį. Atsakymą pateikite dešimtaine trupmena, vieną skaitmenį po kablelio.
Mediana:
Aritmetinis vidurkis:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Fizika:
  4. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Algebra: Mediana