2181.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Mokyklos direktorius uždirba 1400 Eur per mėnesį, 5 mokytojai uždirba po 900 Eur per mėnesį, direktoriaus dvi pavaduotojos uždirba po 1010 Eur kiekviena, o sargas - 270 Eur. Apskaičiuokite visų atlyginimų medianą ir aritmetinį vidurkį. Atsakymą pateikite dešimtaine trupmena, vieną skaitmenį po kablelio.
Mediana:
Aritmetinis vidurkis:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  3. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Fizika:
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Geometrija: