949.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar atlikę šį veiksmą gautume begalinę periodinę dešimtainę trupmeną? 2:5
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Fizika: Slėgis.
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis