2135.3. Aritmetinis vidurkis

Koks yra Jono vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, jei jis uždirba 3468 eurų per pusę metų?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Fizika:
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės