2135.3. Aritmetinis vidurkis

Koks yra Jono vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, jei jis uždirba 3468 eurų per pusę metų?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 3. Geometrija:
 4. Algebra: Moda
 5. Algebra: Proporcijos, procentai
 6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 7. Fizika:
 8. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 11. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 12. Fizika:
 13. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 14. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 15. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 16. Fizika: Judėjimo grafikas..
 17. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 18. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 19. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 20. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 21. Fizika: Garso savybės
 22. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 23. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 24. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 25. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 26. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 27. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 28. Algebra: Diskriminantas
 29. Algebra: Moda
 30. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 31. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 32. Geometrija:
 33. Algebra: Diskriminantas
 34. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 35. Fizika: Medžiagos būsenos
 36. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 37. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
 38. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 39. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 40. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 41. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 42. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.