509.3. Kaip fizika tiria gamtą.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar reikia pagrįsti faktais teiginį, kad hipotezė būtų patvirtinta arba paneigta?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Algebra: Moda