2201.3. Omo dėsnis grandinės daliai

Parašykite teisingą atsakymą

Dabar akumuliatoriaus galia matuojama miliamperais per valandą (mAh), bet kartais skaičiuoti lengviau SI sistemos vienetais – amperais per valandą Ah. Kiek Ah gali dirbti akumuliatorius, jei ant korpuso yra pažymėta 7500 mAh?
Ah
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Omo dėsnis grandinės daliai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai.
  3. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  4. Algebra: Lygčių grafikai
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  7. Algebra: Tikimybės
  8. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  9. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  10. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.