1630.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Parašykite atsakymą.

Kurio taško skaičiaus modulis yra lygus 5? (raids skirkite kabliataškiu)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 3. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 6. Algebra: Priešingi daugianariai
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Panašūs daugianariai
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 13. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 14. Algebra: Ordinatės ašis
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Algebra: Skirtingi vienanariai
 23. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 26. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 27. Algebra: Kintamojo reikšmė
 28. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 34. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 35. Algebra:
 36. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 37. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Skirtingi vienanariai
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Vienanariai