273.3. Fizikiniai dydžiai

Parašykite atsakymą

Kiek metrų yra 1 decimetre?
m
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Fizika:
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Fizika: Garso pasekmės.