100.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos kitimas iš kietosios į dujinę? Atsakymą pateikite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Algebra: Parabolė
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra:
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.