100.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos kitimas iš kietosios į dujinę? Atsakymą pateikite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Fizika:
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Algebra: Moda
  8. Fizika:
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Fizika: Šviesos spektras.