100.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos kitimas iš kietosios į dujinę? Atsakymą pateikite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Fizika:
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Geometrija: