100.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos kitimas iš kietosios į dujinę? Atsakymą pateikite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Algebra:
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Algebra: Moda
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.