100.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos kitimas iš kietosios į dujinę? Atsakymą pateikite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Algebra: Parabolė
  3. Fizika: Masė ir tankis
  4. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.