100.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos kitimas iš kietosios į dujinę? Atsakymą pateikite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  4. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  5. Geometrija:
  6. Algebra:
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  9. Algebra: Parabolė
  10. Algebra: Trupmenos išraiška