100.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos kitimas iš kietosios į dujinę? Atsakymą pateikite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Fizika: Šviesos spektras.
  4. Algebra:
  5. Algebra: Parabolė
  6. Fizika:
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Moda
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.