1079.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę, kai duota x reikšmė. y = 10/x
x = -8 y =?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Chemija:
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Hiperbolė
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.