1079.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę, kai duota x reikšmė. y = 10/x
x = -8 y =?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Fizika: Garso pasekmės.
  4. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  5. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  6. Chemija:
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).