1079.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę, kai duota x reikšmė. y = 10/x
x = -8 y =?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  7. Fizika: Šviesos spektras
  8. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.