1079.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę, kai duota x reikšmė. y = 10/x
x = -8 y =?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  3. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  5. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Algebra: Hiperbolė
  8. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis