1079.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę, kai duota x reikšmė. y = 10/x
x = -8 y =?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Chemija:
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)