1079.3. Formulė y = k/x

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę, kai duota x reikšmė. y = 10/x
x = -8 y =?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  8. Algebra:
  9. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  10. Chemija: Medžiagos kiekis.