1903.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y = kx + b. Palyginkite duotame grafike k ir b reikšmes su 0.


k 0

b 0

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  2. Algebra:
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Vienanario koeficientas
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Trinariai
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Abcisės ašis
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė