1903.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y = kx + b. Palyginkite duotame grafike k ir b reikšmes su 0.


k 0

b 0

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Raidė - kintamasis
 2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Algebra: Lygčių savybės
 6. Algebra: Funkcija
 7. Algebra:
 8. Algebra: Skirtingi vienanariai
 9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 13. Algebra: Abcisės ašis
 14. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 17. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Trinariai
 20. Algebra: Kintamojo reikšmė
 21. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 22. Algebra:
 23. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 24. Algebra: Vienanario koeficientas
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Algebra: Ordinatės ašis
 27. Algebra: Skaičių lygtys
 28. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 29. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 32. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 33. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 34. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 35. Algebra: Abcisės ašis
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė
 37. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Vienanario koeficientas
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai