3005.3. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Parašykite Omo dėsnio formulę pagal šį žymėjimą ( A=B/C).

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  2. Algebra: Sumos formulė
  3. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  4. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  5. Fizika: Transporto vystymasis
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  9. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  10. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris