3005.3. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Parašykite Omo dėsnio formulę pagal šį žymėjimą ( A=B/C).

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  2. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  3. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  4. Algebra: Kombinatorika
  5. Fizika: Elektros sauga.
  6. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  7. Algebra: Koeficientas
  8. Chemija:
  9. Fizika: Transporto vystymasis
  10. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.