3005.3. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Parašykite Omo dėsnio formulę pagal šį žymėjimą ( A=B/C).

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  2. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
  3. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  4. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  5. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  6. Fizika: Transporto vystymasis
  7. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  8. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  9. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  10. Fizika: Energijos transformavimas.