2043.3. Kvadratinės lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri lygtis yra pilna kvadratinė lygtis?

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite pilnos kvadratinės lygties šaknis. x_{1;2}=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga.