2043.3. Kvadratinės lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri lygtis yra pilna kvadratinė lygtis?

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite pilnos kvadratinės lygties šaknis. x_{1;2}=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  6. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  7. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.