2043.3. Kvadratinės lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri lygtis yra pilna kvadratinė lygtis?

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite pilnos kvadratinės lygties šaknis. x_{1;2}=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Parabolė
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Fizika: Masė ir tankis.
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Algebra: Proporcijos, procentai