2043.3. Kvadratinės lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri lygtis yra pilna kvadratinė lygtis?

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite pilnos kvadratinės lygties šaknis. x_{1;2}=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Fizika:
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai