131.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x\times \left(6-6\right)=0
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Panašūs vienanariai