2295.3. Lygčių grafikai

Pasirinkite atsakymą.

Duota lygties funkcija y=(x-5)^3. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?

Duota lygties funkcija y=\frac{-6}{x}. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Bendri elementai
 2. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 3. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 4. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 5. Algebra: Lygčių grafikai
 6. Fizika: Energijos transformavimas.
 7. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 8. Fizika: Transporto vystymasis
 9. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 10. Algebra: Diferencijavimas
 11. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 12. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 13. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 14. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 15. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 16. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 17. Chemija:
 18. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 19. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 20. Algebra: Geometrinė progresija
 21. Fizika: Žvaigždės.
 22. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 23. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 24. Algebra: Lygčių grafikai
 25. Geometrija:
 26. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 27. Geometrija:
 28. Chemija:
 29. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 30. Geometrija:
 31. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 32. Algebra: Geometrinė progresija
 33. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 34. Algebra: Sumos formulė
 35. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 36. Algebra: Diferencijavimas
 37. Algebra: Geometrinė progresija
 38. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 39. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 40. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 41. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 42. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka