2295.3. Lygčių grafikai

Pasirinkite atsakymą.

Duota lygties funkcija y=(x-5)^3. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?

Duota lygties funkcija y=\frac{-6}{x}. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 2. Chemija:
 3. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 4. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 5. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 7. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 8. Algebra: Diferencijavimas
 9. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 10. Algebra: Lygčių grafikai
 11. Algebra: Geometrinė progresija
 12. Fizika: Transporto vystymasis
 13. Geometrija:
 14. Chemija:
 15. Algebra: Sumos formulė
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 17. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 18. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 19. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 20. Fizika: Žvaigždės.
 21. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 22. Fizika: Energijos transformavimas.
 23. Algebra: Geometrinė progresija
 24. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 25. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 26. Algebra: Geometrinė progresija
 27. Algebra: Lygčių grafikai
 28. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 29. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 30. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 31. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 32. Geometrija:
 33. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 34. Geometrija:
 35. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 36. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 37. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 38. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 39. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 40. Algebra: Diferencijavimas
 41. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 42. Algebra: Bendri elementai