2152.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Loterijos laimingi skaičiai yra {3; 7; 18; 26; 31; 47}. Smalsus mokslininkas analizuoja šią seką. Parašykite skaičių kiekį šioje sekoje, apskaičiuokite sumą, aritmetinį vidurkį ir amplitudę.
Skaičių kiekis:
narių suma:
Aritmetinis vidurkis:
Amplitudė:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Chemija: Medžiagos kiekis.
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  6. Fizika: Medžiagos būsenos.
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  10. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.