1623.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Kurio taško (nurodome raidėmis) koordinatė atitinka mažiausią sveiką teigiamą skaičių? (užrašyti raide))
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Panašūs daugianariai
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Abcisės ašis