1623.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės


Kurio taško (nurodome raidėmis) koordinatė atitinka mažiausią sveiką teigiamą skaičių? (užrašyti raide))
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Algebra: Kintamojo reikšmė
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  6. Algebra: Vienodi vienanariai
  7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: Panašūs daugianariai