2003.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Parinkite teisingą atsakymą

Kuri lygtis yra nepilna kvadratinė lygtis?

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite šaknis x=±
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Nepilnos kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Algebra: Parabolė
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  10. Algebra: Moda