1766.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: y=x-3. Kokia funkcijos reikšmė, kai argumentas yra 2?
y(2)=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  6. Algebra: Raidė - kintamasis
  7. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  10. Algebra: