1095.3. Hiperbolė

Parašykite atsakymą.

Duota parabolė y=x^{2} . Nustatykite (iš grafiko ar kitaip), kiek susikirtimų ji turės su duotomis hiperbolėmis.
y=1/(x+9)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Geometrija:
  10. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.