1936.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Parašykite atsakymą.

Parašykite skaičių 423,23 standartine išraiška!
*102^2
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Algebra:
 7. Algebra: Funkcija y = x²
 8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 9. Algebra: Ordinatės ašis
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Skaičių lygtys
 15. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra:
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 22. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 30. Algebra:
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 36. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Trinariai
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 41. Algebra: Funkcija
 42. Algebra: Veiksmai su vienanariais