1936.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Parašykite atsakymą.

Parašykite skaičių 423,23 standartine išraiška!
*102^2
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  10. Algebra: Panašūs vienanariai