682.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Abcisės ašis
 2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Dvinariai
 14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 15. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Algebra:
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 19. Algebra: Priešingi daugianariai
 20. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 21. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Trinariai
 24. Algebra: Lygties sąvoka
 25. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Algebra:
 29. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 30. Algebra: Raidė - kintamasis
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Ordinatės ašis
 33. Algebra: Funkcija y = x²
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 38. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 39. Algebra: Lygties sąvoka
 40. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 41. Algebra:
 42. Algebra: Skaičių lygtys