2188.3. Tikimybė

Pasirinkite atsakymą.

Absoliutus dažnis yra _____________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Algebra:
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Algebra: ax² + c = 0