2188.3. Tikimybė

Pasirinkite atsakymą.

Absoliutus dažnis yra _____________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 3. Algebra:
 4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 6. Algebra: ax² + c = 0
 7. Algebra: Diskriminantas
 8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 9. Chemija: Medžiagos kiekis.
 10. Algebra: Tikimybė
 11. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 12. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 13. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 14. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 15. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 16. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 17. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 18. Chemija: Medžiagos kiekis.
 19. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 20. Geometrija:
 21. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 22. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 23. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 24. Fizika: Garso sklidimas.
 25. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 26. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 27. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 28. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 29. Algebra: Formulė y = k/x
 30. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 31. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 32. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 33. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 34. Fizika:
 35. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 36. Fizika:
 37. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 38. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 39. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 40. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 41. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 42. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas