2188.3. Tikimybė

Pasirinkite atsakymą.

Absoliutus dažnis yra _____________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  10. Algebra: Diskriminantas