206.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite sumą 2a+a+16, kai a=4!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Algebra: Koordinačių plokštuma
 14. Algebra: Kintamojo reikšmė
 15. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 18. Algebra:
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Algebra:
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 32. Algebra: Racionalieji skaičiai
 33. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 36. Algebra: Daugianariai
 37. Algebra:
 38. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 39. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 40. Algebra: Tapatybės
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.