206.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite sumą 2a+a+16, kai a=4!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra:
 4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Algebra: Koordinačių plokštuma
 10. Algebra: Lygčių savybės
 11. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 12. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Algebra:
 20. Algebra: Racionalieji skaičiai
 21. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 22. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 24. Algebra:
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra: Tapatybės
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 38. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 39. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Daugianariai
 42. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo