206.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite sumą 2a+a+16, kai a=4!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra:
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Kintamojo reikšmė
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Daugianariai
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 13. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 14. Algebra:
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 24. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 25. Algebra: Tapatybės
 26. Algebra: Funkcija y = x²
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 33. Algebra:
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 36. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 37. Algebra: Koordinačių plokštuma
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 39. Algebra: Lygčių savybės
 40. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 41. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis