206.3. Tapatybės

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite sumą 2a+a+16, kai a=4!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Algebra: Lygčių savybės
 10. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 11. Algebra: Daugianariai
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra:
 17. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 18. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 19. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra:
 24. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 25. Algebra: Koordinačių plokštuma
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Algebra: Racionalieji skaičiai
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Algebra: Procentai ir proporcijos
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 37. Algebra:
 38. Algebra: Skaičiaus modulis
 39. Algebra: Kintamojo reikšmė
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Funkcija y = x²
 42. Algebra: Vienodi vienanariai