242.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Duota medžiaga Au2Cl6. Užrašykite cheminės formulės tarimą!
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Fizika:
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Algebra:
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba