242.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Duota medžiaga Au2Cl6. Užrašykite cheminės formulės tarimą!
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Fizika:
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.