1229.3. Priešingi daugianariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie daugianariui priešingą daugianarį yra teisingas?
Daugianario ir jam priešingo daugianario narių skaičius yra vienodas.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo