1772.3. Funkcija

Parašykite trūkstamą žodį.

Funkcija - tai toks ryšys kai kiekvienas elementas iš apibrėžimų srities yra susijęs su elementu iš reikšmių srities.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Funkcija
 5. Algebra:
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 17. Algebra: Dvinariai
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Algebra: Skirtingi vienanariai
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Trinariai
 27. Algebra: Taško koordinatės
 28. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 29. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 30. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Vienanariai
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra:
 39. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 40. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 41. Algebra: Vienanariai
 42. Algebra: Dvinariai