1772.3. Funkcija

Parašykite trūkstamą žodį.

Funkcija - tai toks ryšys kai kiekvienas elementas iš apibrėžimų srities yra susijęs su elementu iš reikšmių srities.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Algebra: Tapatybės
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Funkcija
 20. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Algebra: Vienodi vienanariai
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Algebra: Taško koordinatės
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Dvinariai
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Algebra: Skirtingi vienanariai
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Algebra:
 37. Algebra: Priešingi daugianariai
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 40. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 41. Algebra: Trinariai
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė