1772.3. Funkcija

Parašykite trūkstamą žodį.

Funkcija - tai toks ryšys kai kiekvienas elementas iš apibrėžimų srities yra susijęs su elementu iš reikšmių srities.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 3. Algebra:
 4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Algebra: Vienanariai
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Dvinariai
 10. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 11. Algebra: Taško koordinatės
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 15. Algebra: Priešingi daugianariai
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 17. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 18. Algebra: Dydžių priklausomybė
 19. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 20. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Skirtingi vienanariai
 26. Algebra: Trinariai
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Algebra: Funkcija
 29. Algebra: Funkcija y = x²
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra:
 35. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė
 37. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 40. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu