1739.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Nurodykite kampus lygius duotajam kampui. Kampų skaičius užrašykite didėjimo tvarka, atskirdami kableliais.


Kampas II=
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 6. Algebra: Vienodi vienanariai
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra:
 9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Kintamojo reikšmė
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Algebra: Skaičiaus modulis
 16. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra:
 21. Algebra: Daugianariai
 22. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 24. Algebra: Racionalieji skaičiai
 25. Algebra: Procentai ir proporcijos
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 28. Algebra: Koordinačių plokštuma
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Funkcija y = x²
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 34. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 36. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 37. Algebra: Lygčių savybės
 38. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Algebra: