1739.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Nurodykite kampus lygius duotajam kampui. Kampų skaičius užrašykite didėjimo tvarka, atskirdami kableliais.


Kampas II=
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 8. Algebra:
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Algebra: Daugianariai
 14. Algebra: Koordinačių plokštuma
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 17. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Lygčių savybės
 20. Algebra:
 21. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 22. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 23. Algebra: Skaičiaus modulis
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 35. Algebra:
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Algebra: Kintamojo reikšmė
 38. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 39. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 40. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Funkcija y = x²