600.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri iš šių matematinių išraiškų nėra skaitinė lygybė?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 3. Algebra: Tiesinė funkcija
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra:
 6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Algebra:
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Skaičių lygtys.
 15. Algebra:
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 17. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 18. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 19. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 20. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 21. Algebra: Procentai ir proporcijos
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Algebra: Skaičių lygtys
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 26. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Lygčių savybės
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Priešingi daugianariai
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 34. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 37. Algebra: Tapatybės
 38. Algebra: Abcisės ašis
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Vienodi vienanariai