600.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri iš šių matematinių išraiškų nėra skaitinė lygybė?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 2. Algebra: Skaičių lygtys.
 3. Algebra:
 4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 8. Algebra: Tiesinė funkcija
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Algebra: Lygčių savybės
 13. Algebra: Skaičiaus modulis
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 18. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 19. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 22. Algebra: Tapatybės
 23. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Taško koordinatės
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Priešingi daugianariai
 30. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 31. Algebra: Skaičių lygtys
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Algebra: Abcisės ašis
 35. Algebra:
 36. Algebra:
 37. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 38. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 39. Algebra: Vienanario koeficientas
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Lygčių savybės