600.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuri iš šių matematinių išraiškų nėra skaitinė lygybė?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra: Tapatybės
 4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Algebra:
 12. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Abcisės ašis
 15. Algebra: Skaičių lygtys.
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 19. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 24. Algebra: Tiesinė funkcija
 25. Algebra: Taško koordinatės
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Algebra:
 29. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 30. Algebra:
 31. Algebra: Lygčių savybės
 32. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 33. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 34. Algebra: Priešingi daugianariai
 35. Algebra: Skaičių lygtys
 36. Algebra: Vienodi vienanariai
 37. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: Skaičiaus modulis