2099.3. Vienodi vienanariai

Pasirinkite atsakymą (galimas daugiau nei vienas variantas).

Kuris vienanaris yra lygus vienanariui (0,2b)^2x3x^4

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanario koeficientas
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė