2099.3. Vienodi vienanariai

Pasirinkite atsakymą (galimas daugiau nei vienas variantas).

Kuris vienanaris yra lygus vienanariui (0,2b)^2x3x^4

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 2. Algebra: Kintamojo reikšmė
 3. Algebra: Tapatybės
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Geometrija:
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Algebra:
 12. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 13. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 14. Algebra: Skaičiaus modulis
 15. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 16. Algebra: Abcisės ašis
 17. Algebra: Panašūs daugianariai
 18. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Algebra: Skirtingi vienanariai
 22. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra:
 26. Algebra: Vienanario koeficientas
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Dydžių priklausomybė
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 32. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 33. Algebra: Skirtingi vienanariai
 34. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 37. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai