254.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas junginys SF6?
VI
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  4. Algebra: Moda
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Algebra: ax² + c = 0