254.3. Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Užrašykite atsakymą.

Kaip vadinamas junginys SF6?
VI
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Algebra: Formulė y = k/x
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.