2603.3. Nepilnos kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą.

Duota kvadratinė nelygybė \frac{7x-1}{2x-3}\ge 0. Kuri iš duotų nelygybių porų teisingai pakeistų nelygybę?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  2. Chemija:
  3. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  4. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  7. Algebra: Diferencijavimas
  8. Chemija: Polimerai
  9. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  10. Algebra: Kombinatorika