2603.3. Nepilnos kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą.

Duota kvadratinė nelygybė \frac{7x-1}{2x-3}\ge 0. Kuri iš duotų nelygybių porų teisingai pakeistų nelygybę?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  2. Algebra: Kombinatorika
  3. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  4. Algebra: Tikimybės
  5. Algebra: Bendri elementai
  6. Geometrija:
  7. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  8. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  9. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  10. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai