1368.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį, kuri aprašytų šį teiginį: x yra tris kartus mažesnis už 0.15 (išraišką užrašykite kairėje pusėje, nesuprastinkite)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Algebra: Taško koordinatės
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra:
  6. Algebra:
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra: Abcisės ašis
  9. Algebra:
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė