1368.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį, kuri aprašytų šį teiginį: x yra tris kartus mažesnis už 0.15 (išraišką užrašykite kairėje pusėje, nesuprastinkite)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai