1368.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį, kuri aprašytų šį teiginį: x yra tris kartus mažesnis už 0.15 (išraišką užrašykite kairėje pusėje, nesuprastinkite)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra: Kintamojo reikšmė
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra:
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra:
  9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  10. Algebra: Skaičiaus modulis