1368.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį, kuri aprašytų šį teiginį: x yra tris kartus mažesnis už 0.15 (išraišką užrašykite kairėje pusėje, nesuprastinkite)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis