2349.3. Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Parinkite teisingą atsakymą. (daugiau nei vienas)

Kuris iš skaičių porų yra lygties x^2+y=25 sprendinys?

Skaičių pora (a;o) yra lygties sprendinys. Raskite nežinomąjį a. (jei yra daugiau nei vienas atsakymas, rašykite didžiausią reikšmę)
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
  3. Fizika: Elektros sauga.
  4. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  5. Algebra: Lygčių grafikai
  6. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  7. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  8. Algebra: Lygčių grafikai
  9. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  10. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis