2349.3. Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Parinkite teisingą atsakymą. (daugiau nei vienas)

Kuris iš skaičių porų yra lygties x^2+y=25 sprendinys?

Skaičių pora (a;o) yra lygties sprendinys. Raskite nežinomąjį a. (jei yra daugiau nei vienas atsakymas, rašykite didžiausią reikšmę)
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 2. Fizika: Elektros sauga.
 3. Algebra: Veiksmai su trupmenom
 4. Geometrija:
 5. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 6. Algebra: Lygčių grafikai
 7. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 8. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 9. Fizika: Transporto vystymasis
 10. Algebra: Nelygybių sistemos
 11. Algebra: Kombinatorika
 12. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
 13. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
 14. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 15. Fizika: Transporto vystymasis
 16. Chemija: Metalų cheminės savybės.
 17. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 18. Chemija: 10. kl
 19. Algebra: Koeficientas
 20. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 21. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 22. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 23. Geometrija:
 24. Algebra: Sumos formulė
 25. Algebra: Sumos formulė
 26. Fizika: Žvaigždės.
 27. Algebra: Koeficientas
 28. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 29. Algebra: Lygčių grafikai
 30. Chemija:
 31. Fizika: Energijos transformavimas.
 32. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 33. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 34. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 35. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 36. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 37. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 38. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 39. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
 40. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
 41. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 42. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys