2734.3. Vienanario koeficientas

Parašykite teisingą atsakymą.

Nustatykite vienanario a^2 b koeficientą!
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanario koeficientas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė