1957.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Vienanario -4r^4\times r^8 koeficientas ir laipsnis.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Algebra: Skaičių lygtys
  3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Algebra: Trinariai
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  10. Algebra: Vienanariai