1242.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Sutvarkykite daugianarį 64-16x+x^{2}, naudodami greitosios daugybos formulę (a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  6. Algebra:
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai