1242.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Sutvarkykite daugianarį 64-16x+x^{2}, naudodami greitosios daugybos formulę (a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Vienanariai
  6. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija