1242.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Sutvarkykite daugianarį 64-16x+x^{2}, naudodami greitosios daugybos formulę (a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Algebra: Raidė - kintamasis
  5. Algebra: Lygčių savybės
  6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  8. Algebra:
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Algebra: Panašūs vienanariai