2082.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite daugianario 3x^2-42x+147-(x^2 +49-14x)=0 šaknis.
x=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Algebra:
  4. Algebra: Moda
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Chemija: 10. kl
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais