2082.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite daugianario 3x^2-42x+147-(x^2 +49-14x)=0 šaknis.
x=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Algebra: Moda
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Algebra:
  9. Algebra: ax² + bx = 0
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės