2082.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite daugianario 3x^2-42x+147-(x^2 +49-14x)=0 šaknis.
x=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Chemija: 10. kl
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  9. Algebra: Mediana
  10. Algebra: Trupmenos išraiška