713.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Kiek atkarpų AB gali tilpti atkarpoje DE?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  3. Algebra: Priešingi daugianariai
  4. Algebra: Dvinariai
  5. Algebra: Vienanariai
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.