713.3. Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.


Parašykite atsakymą.

Kiek atkarpų AB gali tilpti atkarpoje DE?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dvinariai
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Funkcija
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  10. Algebra: Vienanariai