1594.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Skaičių lygtys
 7. Algebra: Raidė - kintamasis
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 16. Algebra:
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 19. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 20. Algebra: Lygties sąvoka
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 26. Algebra: Raidė - kintamasis
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 29. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Koordinačių plokštuma
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 39. Algebra: Panašūs daugianariai
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 41. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos