1594.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo