1594.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Vienodi vienanariai
 6. Algebra:
 7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 13. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 16. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 17. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Racionalieji skaičiai
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra: Lygties sąvoka
 24. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 25. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 26. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 27. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 28. Algebra: Raidė - kintamasis
 29. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 30. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 31. Algebra:
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Koordinačių plokštuma
 34. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 37. Algebra: Skaičių lygtys
 38. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 39. Algebra: Raidė - kintamasis
 40. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 41. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 42. Algebra: Panašūs daugianariai