381.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Įrašykite cheminės medžiagos formulę, virsmų lygtyje pažymėtą X. S → SO2 → X → H2SO4

S → SO2 → H2SO4
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Astronomijos samprata
  2. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  3. Fizika: Darbas ir energija.
  4. Algebra: Diferencijavimas
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  7. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  8. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  9. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  10. Chemija: