381.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Įrašykite cheminės medžiagos formulę, virsmų lygtyje pažymėtą X. S → SO2 → X → H2SO4

S → SO2 → H2SO4
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  2. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  3. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  4. Chemija: 10. kl
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  7. Geometrija:
  8. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  9. Fizika: Darbas ir energija.
  10. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas