2053.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygties x^2+bx+100=0 diskriminantas būtų lygus 0?
b=±