2439.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis?
AO=OC ir OB=OD
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  3. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  4. Chemija: 10. kl
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Fizika:
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.