2439.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis?
AO=OC ir OB=OD
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Chemija: 10. kl
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Fizika:
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Fizika:
  8. Fizika: Judėjimo rūšys.
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  10. Algebra: ax² + c = 0