2439.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis?
AO=OC ir OB=OD
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Algebra: Proporcijos, procentai
  7. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  10. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas