2439.3. Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Pasirinkite atsakymą.

Duotas keturkampis ABCD. Jo įstrižainės susikerta taške O. Ar duota informacija parodo, kad ABCD yra lygiagretainis?
AO=OC ir OB=OD
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagretainis
Potemė
Lygiagretainis, jo elementai ir savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga