1726.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį!
m →mm
t→kg
kg →∎
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Dydžių priklausomybė
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 5. Algebra: Dydžių priklausomybė
 6. Algebra: Skirtingi vienanariai
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra:
 9. Algebra: Skaičiaus modulis
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 14. Algebra: Vienanario koeficientas
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra: Tapatybės
 20. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Vienodi vienanariai
 23. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Algebra: Trinariai
 27. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 28. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra: Procentai ir proporcijos
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra: Taško koordinatės
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 38. Algebra: Dydžių priklausomybė
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 41. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 42. Algebra: