KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1726.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį!
m →mm
t→kg
kg →∎
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra: Dydžių priklausomybė
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Dydžių priklausomybė
 8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Algebra: Panašūs vienanariai
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 21. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 22. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 23. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 24. Algebra: Skaičiaus modulis
 25. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra:
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra: Trinariai
 36. Algebra: Daugianariai
 37. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Algebra:
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija