1726.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį!
m →mm
t→kg
kg →∎
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Procentai ir proporcijos
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Dvinariai
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: Trinariai