2289.3. Lygčių grafikai

Brėžinyje pavaizduotas funkcijos grafikas - tiesė. Iš grafiko nustatykite tiesės susikirtimų su abcisės ir ordinatės ašimis taškus, užrašykite juos (x, y).


Parašykite atsakymą.

Susikirtimo su abcise taškas:
Susikirtimo su ordinate taškas:
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Diferencijavimas
 2. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 3. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 4. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 5. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 6. Algebra: Varjacinė eilutė
 7. Algebra: Lygčių grafikai
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 9. Algebra: Nelygybių sistemos
 10. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 11. Fizika: Žvaigždės.
 12. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 13. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 14. Algebra: Diferencijavimas
 15. Fizika: Energijos transformavimas.
 16. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 17. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 18. Algebra: Nelygybių sistemos
 19. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 20. Algebra: Tikimybės
 21. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 22. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 23. Algebra: Geometrinė progresija
 24. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 25. Algebra: Kvadratinė funkcija
 26. Algebra: Bendri elementai
 27. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 28. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 29. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 30. Algebra: Variacinė eilutė
 31. Chemija: 10. kl
 32. Fizika: Darbas ir energija.
 33. Chemija: Metalų cheminės savybės
 34. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 35. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 36. Algebra: Geometrinė progresija
 37. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 38. Algebra: Koeficientas
 39. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 40. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 41. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 42. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji