2289.3. Lygčių grafikai

Brėžinyje pavaizduotas funkcijos grafikas - tiesė. Iš grafiko nustatykite tiesės susikirtimų su abcisės ir ordinatės ašimis taškus, užrašykite juos (x, y).


Parašykite atsakymą.

Susikirtimo su abcise taškas:
Susikirtimo su ordinate taškas:
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  2. Algebra: Diferencijavimas
  3. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  4. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  5. Algebra: Nelygybių sistemos
  6. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  7. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  8. Algebra: Varjacinė eilutė
  9. Algebra: Geometrinė progresija
  10. Algebra: Nelygybių sistemos