2568.3. Tikimybės

Parašykite teisingą atsakymą.

Maišelyje yra vienodo dydžio rutuliai - 9 mėlyni ir 4 geltoni.
Kokia tikimybė ištraukti mėlyną kamuolį?
Kokia tikimybė ištraukti geltoną kamuolį?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Darbas ir energija.
  2. Fizika: Transporto vystymasis
  3. Algebra: Ekvivalentiškumas
  4. Fizika: Darbas ir energija.
  5. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  6. Fizika: Energijos transformavimas.
  7. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  8. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  9. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  10. Algebra: Koeficientas