2568.3. Tikimybės

Parašykite teisingą atsakymą.

Maišelyje yra vienodo dydžio rutuliai - 9 mėlyni ir 4 geltoni.
Kokia tikimybė ištraukti mėlyną kamuolį?
Kokia tikimybė ištraukti geltoną kamuolį?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė progresija
  2. Fizika: Darbas ir energija.
  3. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  4. Algebra: Tikimybės
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Fizika: Energijos transformavimas.
  7. Algebra: Bendri elementai
  8. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  9. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  10. Fizika: Elektros sauga.