2568.3. Tikimybės

Parašykite teisingą atsakymą.

Maišelyje yra vienodo dydžio rutuliai - 9 mėlyni ir 4 geltoni.
Kokia tikimybė ištraukti mėlyną kamuolį?
Kokia tikimybė ištraukti geltoną kamuolį?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Elektros sauga.
  2. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  3. Algebra: Ekvivalentiškumas
  4. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  5. Algebra: Bendri elementai
  6. Fizika: Transporto vystymasis
  7. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  8. Fizika: Darbas ir energija.
  9. Algebra: Tikimybės
  10. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.