KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1209.3. Panašūs daugianariai

Parašykite atsakymą.

Sudėkite daugianarius 3x+2xy-yz ir 2x-5xy+3yz!
2x-5xy+3yz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Ordinatės ašis
 3. Algebra: Trinariai
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Algebra: Panašūs daugianariai
 8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 11. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Algebra: Panašūs daugianariai
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 31. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra:
 34. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 35. Algebra:
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: