1209.3. Panašūs daugianariai

Parašykite atsakymą.

Sudėkite daugianarius 3x+2xy-yz ir 2x-5xy+3yz!
2x-5xy+3yz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs daugianariai
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 4. Algebra: Lygčių savybės
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra:
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Ordinatės ašis
 12. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Vienanariai
 15. Algebra:
 16. Algebra: Dvinariai
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Trinariai
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra:
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Panašūs daugianariai
 41. Algebra: Priešingi daugianariai
 42. Algebra: Dvinariai