1209.3. Panašūs daugianariai

Parašykite atsakymą.

Sudėkite daugianarius 3x+2xy-yz ir 2x-5xy+3yz!
2x-5xy+3yz
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 6. Algebra: Ordinatės ašis
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Panašūs daugianariai
 9. Algebra: Vienodi vienanariai
 10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Algebra:
 13. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 14. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Dvinariai
 17. Algebra: Dvinariai
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Panašūs daugianariai
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 26. Algebra:
 27. Algebra: Procentai ir proporcijos
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 35. Algebra: Priešingi daugianariai
 36. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 37. Algebra: Trinariai
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 40. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis