2719.3. Funkcija

Parašykite duotos funkcijos formulę.


Parašykite atsakymą.

y=\sqrt{...} (Parašykite kokia formulė turi būti po kvadratine šaknimi).
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  3. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Fizika:
  7. Fizika:
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)