KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2719.3. Funkcija

Parašykite duotos funkcijos formulę.


Parašykite atsakymą.

y=\sqrt{...} (Parašykite kokia formulė turi būti po kvadratine šaknimi).
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 2. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 5. Fizika:
 6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai