2884.3. Astronomijos samprata

Pasirinkite teisingą atsakymą

Nuo XX amžiaus pradžios svarbiausiu astronominiu instrumentu tapo
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Astronomijos samprata.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija:
  2. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  3. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  4. Algebra: Kombinatorika
  5. Algebra: Diferencijavimas
  6. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  7. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  8. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  9. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  10. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos