339.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užpildykite tuščius laukelius!

H2SO3 pavadinimas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  4. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Fizika: Garso pasekmės.
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Algebra: Parabolė