339.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užpildykite tuščius laukelius!

H2SO3 pavadinimas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  10. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.