339.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užpildykite tuščius laukelius!

H2SO3 pavadinimas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygtys
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Fizika: Slėgis.
  8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  9. Algebra: Parabolė
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.