339.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užpildykite tuščius laukelius!

H2SO3 pavadinimas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  4. Fizika: Judėjimo grafikas..
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Algebra: Tikimybė
  7. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.