339.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užpildykite tuščius laukelius!

H2SO3 pavadinimas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.