339.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užpildykite tuščius laukelius!

H2SO3 pavadinimas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Mediana
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys