758.3. Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Parašykite atsakymą.

Duotos dvi algebrinės išraiškos
1) 1+\frac{ba^{2}-bc^{2}}{abc}
2) \frac{bc+a+b}{c}
3) \frac{ba}{a}+\frac{ca}{b}+\frac{ab}{c}

Kuri jų gauta atlikus \frac{a}{c}+1-\frac{c}{a} algebrinius pertvarkymus?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Algebra: Funkcija
  3. Fizika: Archimedo dėsnis.
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Fizika: Masė ir tankis
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.